05 Fevereiro – Cineteatro Corroios
1ª Parte: Turisas